Vår visjon og kjerneverdier

Her finner du litt om vår visjon: På lag med barna og barnehagens kjerneverdier: Livsglede, vennskap og tilstedeværelse

LAG MED BARNA                                                                                            

«Hvert barn skal få mulighet                                                                           

   til å utvikle seg fra sitt

   eget ståsted, og få støtte

   og hjelp til å bli den beste

   Versjonen av seg selv! » 

 

LIVSGLEDE

Barnehagen vår skal ha høy takhøyde for og ha et fellesskap

preget av godt humør, glede, humor og galskap.

 

VENNSKAP

Barna skal møte et trygt, empatisk og inkluderende miljø,

som gir grobunn for gode vennskap. 

 

TILSTEDEVÆRELSE

Barn og foreldre skal oppleve trygghet og tilstedeværende voksne