Viktige dokumenter og skjemaer

Utfylt skjema sendes som vedlegg til e-post eller i ordinær post til barnehagen.

Veiledning registreringsskjema  Trykk her for å laste ned.    
Registreringsskjema personopplysninger i Excel  Trykk her for å laste ned.    
Registreringskjema personopplysninger i PDF  Trykk her for å laste ned.    
       
Vedtekter for Bragernes Strand barnehage  Trykk her for å laste ned.    
       
       
       
Tillatelsesskjema i Excel  Trykk her for å laste ned.    
Tillatelsesskjema i PDF  Trykk her for å laste ned.    
       
Medisineringskjema i Excel  Trykk her for å laste ned.    
Medisineringskjema i PDF  Trykk her for å laste ned.    
       
Veiledning utmeldingsskjema  Trykk her for å laste ned.    
Utmeldingsskjema i Excel  Trykk her for å laste ned.    
Utmeldingsskjema i PDF  Trykk her for å laste ned.    
       
       
 For å lese PDF filer, trenger du en PDF leser Trykk her for å laste ned Adobe Reader