Elvebarna

Barnehageåret 2017-2018 består Elvebarna av en avdeling på 18 barn, hvor barna da vil være i alderen 3-5 år. Sammen med disse flotte barna vil det så jobbe 4 omsorgsfulle og hyggelige voksne!

Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner til barna som er preget av mye omsorg og varme. Vi ønsker å legge til rette for et godt læringsmiljø for barna og tenker da at trygge barn er av en avgjørende faktor!

Vi tilbyr barna varierte aktiviteter med godt forankret faglig innhold! Blant annet tilbyr vi barna skoleklubb, språk-og leseglede klubb, lekegrupper, være-sammen samlinger, fortellerstunder, samt to turdager hver uke. 

Vi jobber bevisst med læring basert på lekende oppgaver og aktiviteter, noe som vi kan se at barna viser stor glede av! De er ivrige og engasjerte i det vi går i gang med, noe som skaper et aktivt og utviklende barnehagesamfunn!