Spiraltrollene

"SPIRALTROLLENE" er en avdeling med 10 barn født i 2015 og 2016 i barnehageåret 2017-2018. 3 energiske voksne jobber på denne avdelingen, de står på hver eneste dag for å gi barna en god og trygg hverdag med mye varme og omsorg.

 

Teamgruppene heter Nasse Nøff og Ole Brumm.

I teamgruppetiden deles barna inn i 2 grupper hvor vi legger opp til ulike aktiviteter som turer, samlingsstunder, formingsaktiviteter. lekegrupper og språk- og leseglede.