STRANDBARNA

Strandbarna er en avdeling med 15barn i alderen 2 - 3 år i barnehage året 2017-2018. Vi er 3 voksne som er så heldige å få jobbe sammen på denne flotte avdelingen og ta del i barnas hverdag. Vi forsøker å gi barna en meningsfull og lærerik barnehagedag, der vi er spesielt opptatt av å se hvert enkelt barn ut i fra deres eget ståsted.

Teamgruppene heter Ole Brumm og Løvene.

Ole Brumm består av barna som er født 2015  

og Løvene består av barna som er født 2014   

 

I teamgruppetiden deles teamene i to mindre grupper hvor vi legger opp til ulike aktiviteter som samlingsstunder, lekegrupper, språk og leseglede formingsaktiviteter osv.