Høsten 2016!

Da er et nytt barnehageår i gang og vi er alle klare for å ta fatt på å leke og lære! Nytt for dette barnehageåret vil være at et av satsningsområde våre nå er: SPRÅK, der vi i årshjulet har knyttet dette opp mot temaet fortelling. Vi skal igjennom barnehageåret dukke inn i mange ulike vinklinger knyttet til temaet, der vi bla. nå har startet opp med min historie, og hvor vi videre vil jobbe med fargene forteller, religionene forteller, dialogisk lesing, for å nevne noe. Vi har også innført felles fortellerstunder i barnehagen, samt månedens bøker, der vi på Elvebarna for tiden fordyper oss i Astrid Lindgrens – Vi barna i Bakkebygrenda. Et av våre mål er, med andre ord, å skape leselyst og leseglede i barna!

Supplert med dette jobber vi kontinuerlig med det pedagogiske verktøyet – Være Sammen. Dette tar utgangspunkt i å forebygge og redusere utfordrende atferd, fremme inkludering og utvikle gode relasjoner og medvirkende barn. Prosjektet har et flott barnemateriell, der Regnbueløven er symbolet på prosjektet. Vi har minst en gang i uken en Være Sammen-samling, der vi for tiden arbeider med boken – Regnbueløvens fantastiske brøl.

Sist uke arrangert vi den årlige høstsuppen, hvor barna handlet grønnsaker på torget i Drammen og hjalp til med å lage suppe til foreldre og søsken. Det vil også i september bli arrangert en felles skogstur fra Spiralen til Stronghytta der vi skal ha morsomme aktiviteter med foreldre og barn!

Vi ser frem til et flott barnehageår hvor alle barna skal føle seg sett, hørt og ivaretatt. For vi jobber aktivt hver eneste dag med å skape gode relasjoner preget av nærhet, anerkjennelse og varme, slik at barna skal utvikle seg til å bli den beste versjonen av deg selv!